AHA Vyškov

Jiří Hajzler - AHA Noviny

PF 2018

Děkujeme všem atletům, trenérům, rozhodčím, technickému personálu, partnerům, podporovatelům a dodavatelům klubu, všem, kteří byli nápomocni chodu Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. v roce 2017. 


Atletům AHA Vyškov blahopřejeme k předváděným výkonům a děkujeme za úspěšnou reprezentaci klubu. Jejich rodičům děkujeme za podporu a spolupráci.

Přejeme vám všem krásné Vánoce, zdraví a štěstí v novém roce.

Výbor Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.