Termínovka

Jiří Hajzler - Soutěže jednotlivců

Trénink s rodiči se vydařil

TRÉNINK S RODIČI

Atletický klub AHA Vyškov, z. s. je již třetím rokem zapojen do projektu Pohybová gramotnost – Atletika pro celou rodinu, jehož cílem je získání základních pohybových dovedností dětí i rodičů a zapojení rodičů do společného sportování. Pravidelným společným pohybem můžeme totiž přispět nejen k lepší fyzické kondici všech členů rodiny, ale i k utužení vzájemných mezilidských vztahů v rodině, která bude trávit více času spolu, a to aktivně – sportem. V rámci tohoto projektu budeme v letošním školním roce pořádat několik společných tréninků rodičů a dětí a na závěr i společný závod. První společný trénink proběhl v atletické školce v pondělí 21. 10. 2019 za krásného slunečného počasí. Přes počáteční nedůvěru rodičů se sešlo více než 30 sportujících rodinných párů či trojic a užili jsme si přátelskou a veselou tréninkovou hodinu. Jako pomůcky nám sloužily vršky z PET lahví a noviny, zvládli jsme rozcvičku, výlet do ZOO i různé typy honiček.  Velký ohlas mělo propichování a nafukování lidských „balónků“, to si užily děti i jejich rodiče či prarodiče. Všichni odcházeli ze společného tréninku příjemně unavení a natěšení na další společné sportování. Z toho máme my trenéři obrovskou radost a už teď přemýšlíme nad dalšími společnými rodinnými aktivitami.

S pozdravem

Markéta Plevová

trenérka atletické školky

AHA Vyškov

Tel. 739 515 529