AHA Vyškov

Jiří Hajzler - AHA Noviny

PF 2015

Děkujeme všem, kteří se během roku podíleli na chodu Atletického klubu AHA Vyškov, sportovního střediska atletika. Je mi ctí, že jsme společně vytvořili 93. díl seriálu "Vyškovská atletika".

Za výbor AK AHA Vyškov přeji všem členům atletického klubu, jeho partnerům a příznivcům, hezké Vánoce a šťastný nový rok 2015.

Jiří Hajzler, předseda