AHA Vyškov

Jiří Hajzler - AHA Noviny

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Výbor Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. děkuje všem, kteří reprezentovali klub v roce 2019. Jedná se tedy o atlety samotné, jejich trenéry, rozhodčí a technický personál. Velké poděkování patří všem partnerům klubu - rodičům dětí a spolupracujícím lidem a subjektům, kteří se bezprostředně na prezentaci atletů podíleli.


Atletický klub AHA Vyškov, z. s. děkuje za podporu partnerům, sponzorům a úřadům, kteří činnost klubu podpořili a bez jejichž podpory by nebylo možné rozsáhlou činnost klubu realizovat.

Přejeme všem hezké vánoce a šťastný nový rok.

Výbor AHA Vyškov