AHA Vyškov

Jiří Hajzler - Organizace klubu

Výbor AK AHA Vyškov se sejde 6.8.2013
Návrh programu jednání výboru AK AHA Vyškov, které je plánováno na úterý 6. srpna v 17.00 hod. na klubovně:

·         Zahájení, kontrola účasti a schválení programu jednání,

·         vyhodnocení výsledků a vystupování klubové reprezentace na atletických akcích roku 2013,

·         ekonomika klubu,

·         výsledky kontroly Jmk na čerpání dotace,

·         nový občanský zákoník ve vztahu k AK AHA Vyškov,

·         zabezpečení podzimních akcí, náborů a tréninkového procesu v novém školním roce,

·         různé,

·         usnesení,

·         závěr.        

 
Jiří Hajzler, předseda