AHA Vyškov

Jiří Hajzler - Organizace klubu

Něco končí, něco začíná - zasedal výbor AK AHA Vyškov.


Sedmá schůze výboru AK AHA Vyškov byla rozdělena do několika částí i dnů.
Výbor AK AHA Vyškov ve svém usnesení, kromě jiného, rozhodl o těchto zásadních bodech:

Družstva AK AHA Vyškov:
- do nového soutěžního ročníku přihlašujeme jedno družstvo mužů, tohle družstvo využije možnosti historického postupu do prvoligové soutěže, bude tedy účastníkem I. NL mužů. Vedoucím družstva zůstává Ing. Luboš Stloukal, kapitánem Mgr. Jiří Němeček.
- Družstvo žen, pravidelně bojující o prvoligovou příslušnost (v roce 2008 prvoligové) nebude pro příští rok přihlášeno do žádné soutěže družstev žen. Ženy, které budou mít zájem, budou mít dojednána hostování v druholigových či prvoligových družstvech.
- Nově bude do Mistrovství Moravy a Slezska přihlášeno družstvo juniorek, vedoucím družstva je Roman Weiter, kapitánkou Denisa Hubáčková.
- Nově bude do Mistrovství Moravy a Slezska přihlášeno družstvo juniorů, vedoucím družstva je Ing. Luboš Stloukal, kapitán nebyl zatím jmenován.
- Ostatní družstva mladších žáků, mladších žákyň, starších žákyň a starších žáků zůstávají beze změn. Celkem v soutěžích družstev by mělo závodit sedm družstev.

Trenéři:
- Pan Zdeněk Smutný dále již nebude trenérem AK AHA Vyškov.

Rozhodčí:
- Vedoucím rozhodčích byl po dohodě jmenován pan Marek Trojanec. Funkci přebírá po Ing. Luboši Stloukalovi, který mu bude postupně funkci předávat a zpočátku nápomocen.
 
Ostatní:
- Výbor sáhodlouze řešil celou řadu nestandartních žádostí a lidsky složitých situací, svá rozhodnutí podřizoval jasným pravidlům činnosti Sportovního střediska atletika ve Vyškově.
- Výbor konstatoval, že sportovní výsledky dosažené v roce 2013 jsou v novodobé historii vyškovské atletiky bezkonkurenční. V souladu s tímto konstatováním lze hodnotit i výstup pravidelného každoročního oponentního řízení Českého atletického svazu Sportovního střediska atletika ve Vyškově.
- Poděkování zaslouží všichni atleti a atletky, které vyškovský atletický klub v roce 2013 reprezentovali. Dosažené výsledky jsou nejlepší odměnou trenérům a celému týmu lidí, kteří chod klubu se Sportovním střediskem atletika vč. pořadatelské činnosti zabezpěčují.
- Valná hromada se uskuteční v neděli 12. ledna 2014 od 15 hod. na klubovně AK AHA Vyškov.