AHA Vyškov

Jiří Hajzler - Organizace klubu

Valná hromada AK AHA Vyškov 12. ledna 2014


Valná hromada klubu se koná každý rok. Jednou za dva roky je volební, což je tato, která se uskuteční v neděli 12. ledna 2014 od 15 hod. na klubovně.
Pravidelný termín, přesto malý zájem o schůzování. Na jedné straně pochopitelné, na druhé straně nepochopitelné, protože kde jinde, když ne na valné hromadě mohou členové občanského sdružení vyjádřit své pocity a svá přání k dění, které se jich bezprostředně týká. Jste tedy, vážení členové Atletického klubu AHA Vyškov srdečně zváni na volební valnou hromadu - pozvánky viz příloha.

Na setkání s Vámi se těší za výbor AK AHA Vyškov

Jiří Hajzler, předseda Soubor ke stažení zde