Termínovka

Jiří Hajzler - Soutěže jednotlivců

Dolní náměstí v Opavě patřilo tyčkařům

Již 13. ročník atletického klání "Atletický cirkus" jako Memoriál MUDr. Miroslava Lesáka i tento rok upoutal spousty diváků, ti povzbuzovali a fandili všem, kteří tvořili početná a kvalitní mezinárodní startovní pole.

Exhibiční mítink skokanů o tyči byl i tento rok obsazen také atlety AHA Vyškov, kteří si tohoto pozvání nesmírně cení. Snad tedy i oni přispěli ke kvalitě mítinku, který stojí místní pořadatele z TJ Sokol Opava spoustu sil a energie.

Členové skupiny ATT (AHAtyčkateam) předvedli následující výkony a umístění:

Skok o tyči, junioři:

1. místo - Sebastian HAJZLER, 4,35 m

Skok o tyči, žáci:

1. místo - Mario HAJZLER, 3,45 m

Skok o tyči, ženy:

2. místo - Denisa HUBÁČKOVÁ (AK Olomouc), 2,55 m

Skok o tyči dorostenky:

3. místo - Kateřina ČAMLÍKOVÁ, 2,70 m

Skok o tyči žákyně:

3. místo - Tereza RAČANSKÁ, 2,10 m

Skok o tyči, žáci:

3. místo - Kryštof VINTERA, 2,40 m

Skok o tyči, ml. žákyně:

NM - Alžběta SUCHOMELOVÁ

Vystoupení skupiny atletů AHA Vyškov zaslouží poděkování za úspěšnou reprezentaci klubu ve městě, kde je atletika doma a dělá městu Opava skvělou reklamu nejen v ČR, ale i v zahraničí.

https://online.atletika.cz/upload/opava%2013.8.2019.pdf